Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023

Beloved Wedding Stories

© Studio Lagopatis

www.lagopatis.gr Δυρραχίου 26, Σεπόλια 210 513 9623 694 846 7877
Sunkissed


Catching dreams in a single gaze


Lost in the depths of your eyes


Seaside serenity, love in every wave


Holding hands, hearts connected


Our day, our place, our love


In our secret place


Forever by your side


Walk with me


Father Of The Groom

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου