Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023

Joanna & Thanos' Wedding Day

Where elegance meets everlasting beauty.
© Studio Lagopatis

www.lagopatis.gr Δυρραχίου 26, Σεπόλια 210 513 9623 694 846 7877Elegant Wedding at Ktima Naias

Capturing the essence of love. © Studio Lagopatis

www.lagopatis.gr Δυρραχίου 26, Σεπόλια 210 513 9623 694 846 7877From "me" to "we"... Today, we write the first chapter of our happily ever after!

© Studio Lagopatis

www.lagopatis.gr Δυρραχίου 26, Σεπόλια 210 513 9623 694 846 7877

Two hearts, one promise!
Today, we embark on the journey of a lifetime, hand in hand.


Promised forever in a single moment.
Here's to love, laughter, and a lifetime together!


Here's to love that grows stronger
with each passing moment...
Today, we start our forever!


Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023

Beloved Christening Stories

Christening moments filled with love ♡ © Studio Lagopatis

www.lagopatis.gr Δυρραχίου 26, Σεπόλια 210 513 9623 694 846 7877
Adorable Alice in stylish hat!


To all the wonderful godmothers out there, you make the world brighter 💖

Βάπτιση διδύμων, στον Ι.Ν. Αγίου Φανουρίου, Ίλιον

Two tiny miracles, one big celebration!

Erianna + Anastasia | 05.11.2023
© Studio Lagopatis

www.lagopatis.gr Δυρραχίου 26, Σεπόλια 210 513 9623 694 846 7877