Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023

Joanna & Thanos' Wedding Day

Where elegance meets everlasting beauty.
© Studio Lagopatis

www.lagopatis.gr Δυρραχίου 26, Σεπόλια 210 513 9623 694 846 7877Elegant Wedding at Ktima Naias

Capturing the essence of love. © Studio Lagopatis

www.lagopatis.gr Δυρραχίου 26, Σεπόλια 210 513 9623 694 846 7877From "me" to "we"... Today, we write the first chapter of our happily ever after!

© Studio Lagopatis

www.lagopatis.gr Δυρραχίου 26, Σεπόλια 210 513 9623 694 846 7877

Two hearts, one promise!
Today, we embark on the journey of a lifetime, hand in hand.


Promised forever in a single moment.
Here's to love, laughter, and a lifetime together!


Here's to love that grows stronger
with each passing moment...
Today, we start our forever!


Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023

Beloved Christening Stories

Christening moments filled with love ♡ © Studio Lagopatis

www.lagopatis.gr Δυρραχίου 26, Σεπόλια 210 513 9623 694 846 7877
Adorable Alice in stylish hat!


To all the wonderful godmothers out there, you make the world brighter 💖

Βάπτιση διδύμων, στον Ι.Ν. Αγίου Φανουρίου, Ίλιον

Two tiny miracles, one big celebration!

Erianna + Anastasia | 05.11.2023
© Studio Lagopatis

www.lagopatis.gr Δυρραχίου 26, Σεπόλια 210 513 9623 694 846 7877
Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023

Beloved Wedding Stories

© Studio Lagopatis

www.lagopatis.gr Δυρραχίου 26, Σεπόλια 210 513 9623 694 846 7877
Sunkissed


Catching dreams in a single gaze


Lost in the depths of your eyes


Seaside serenity, love in every wave


Holding hands, hearts connected


Our day, our place, our love


In our secret place


Forever by your side


Walk with me


Father Of The Groom

Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023