Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013

Que Sera, Sera...When I was just a little girl

I asked my mother, what will I be

Will I be pretty, will I be rich
Here's what she said to me...Que Sera, Sera,

Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
What will be, will be...Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου